IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 18.12.2023

Aika: 18.12.2023 klo 17.00
Paikka: Kylätalo, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 46-58
Asia § Otsikko

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
§ 47 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 48 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen
§ 49 Hallintosäännön päivittäminen
§ 50 Luhangan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 8.6.2017 kumoaminen
§ 51 Hankintaohjeen päivittäminen
§ 52  Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmat vuosille 2025-2026
§ 53 Eropyyntö luottamustehtävästä – Vuokko Kalmari-Haverinen 1/2
§ 54 Eropyyntö luottamustehtävästä – Vuokko Kalmari-Haverinen 2/2
§ 55 Eropyyntö luottamustehtävästä – Karoliina Heikkonen
§ 56 Luhangan kunnan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025
§ 57 Lainahakemus Luhangan vesihuolto Oy
§ 58 Muut asiat      

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 11.12.2023
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 21.12.2023 ja kunnan verkkosivuilla 21.12.2023 alkaen