IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 13.12.2023

Aika: 13.12.2023 klo 14:00 –

Paikka: Kunnantalon valtuustosali

Käsiteltävät asiat

AsiaOtsikkoSivu
68Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus99
69Pöytäkirjan tarkastajien valinta100
70Esityslistan hyväksyminen101
71Luhangan vesihuolto Oy:n tilanne102
72Kunnanhallituksen ja – valtuuston päätösten toteutuminen103
73Katsaus kunnan tilien ja varallisuuden tämänhetkiseen tilanteeseen104
74Muut asiat105

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 8.12.2023
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 15.12.2023 alkaen