IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 11.12.2023

Aika: 11.12.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 207-219

Asia §            Sivu               Otsikko                                                                                                

§ 207 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 208 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 209 Esityslistan hyväksyminen
§ 210 Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman hyväksyminen
§ 211 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen
§ 212 Edustajien nimeäminen Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmään vuosille 2024ꟷ2029
§ 213 Kaavoitustyöryhmän asettaminen
§ 214 Strategiatyöryhmän asettaminen
§ 215 Itsenäistymisvarat / Salassa pidettävä/JulkL 24.1 § 25 kohta
§ 216 Etsivänuorisotyö
§ 217 Oikaisuvaatimus – Varhaiskasvatuspalvelujen muuttaminen ryhmäperhepäivähoidosta päiväkodiksi
§ 218 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 219 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 7.12.2023

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 13.12.2023 alkaen