IlmoitustauluKuulutukset

Keski-Suomen liiton kuulutus Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 hyväksymisestä

Keski-Suomen maakuntavaltuusto on kokouksessaan 8.12.2023 hyväksynyt Keski-Suomen maakuntakaavan 2040. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotannon ja liikenteen osalta. Lisäksi kaavaprosessin aikana on tarkasteltu hyvinvoinnin aluerakennetta.

Maakuntavaltuuston tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä 20.12.2023 alkaen Keski-Suomen liiton verkkosivuilla osoitteessa: keskisuomi.fi/poytakirja.

Maakuntavaltuuston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna, hameenlinna.hao@oikeus.fi) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä pöytäkirjan julkaisemisajankohdasta.

Lisätiedot: keskisuomi.fi/maakuntakaava2040

Alla asiaa koskeva Keski-Suomen liiton kuulutus.