AjankohtaistaKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 30.4.2020

Aika 30.4.2020 klo 14.00
Paikka Luhangan koulu, Tammijärventie 316

Käsiteltävät asiat 1 – 5

Asia § Otsikko
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Pitkäaikaisen talousarviolainan nostaminen
4  Kunnanjohtajan tiedotusasiat
5 Muut asiat

Ilmoitusmenettely 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 23.4.2020

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 1.5.2020 ja kunnan verkkosivuilla 1.5.2020 alkaen