Ajankohtaista

Luhangan kunnan vuoden 2019 tilinpäätöstiedote

Vuonna 2019 Luhangan kunnan talous heikkeni. Kunnan tilikausi sujui odotettua heikommin ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takausvastuiden vuoksi tehty pakollinen varaus heikensi kunnan tuloksen -1.301.621,97 euroon.

Toiminnan rahoitus toteutui yli suunnitelma-arvion, valtionosuudet 2,9 % ja verotulot 8,9 %. Merkittävimpinä kustannusten nousuina näkyi palkkaus ja sijaiskustannukset, perhepäivähoito, hammashuolto, perusterveyden huolto, tietohallinto ja erikoissairaanhoito. Tuottojen laskussa vanhainkodin asiakasmaksut ja vanhustentalojen vuokratulot.

Luhangan väkiluku oli tilikauden lopussa 690 ja laski hiukan vuodesta 2018 (-17). Positiivista kuitenkin on, että Luhanka on edelleen Keski-Suomen harvoja nettomuuttovoittokuntia. Työllisyyden osalta koko vuoden keskiarvo työttömänä olevasta työvoimasta oli 7,6%

Tilivuonna lainoja lyhennettiin 127.366,00 euroa, investoinnit olivat 54.498,56 euroa. Kunnan tuloveroprosentti on maakunnan alhaisin 18,5 %. Asuintontteja myytiin yksi kappale, teollisuustontteja yksi kappale ja asunto-osakkeita yksi kappale.

Merkittävin toiminnallinen muutos oli talous- ja palkkahallinnon ulkoistus. Vuoden vaihteessa siirryttäessä vuoteen 2020 kunnan talous- ja palkkahallinto ulkoistettiin in-house -yhtiö Monetra Keski-Suomi Oy:n. Siirron seurauksena kunnan henkilöstöstä siirtyi kaksi henkilöä työskentelemään Monetraan sekä palkanlaskenta, kirjanpito, talousraportointi, maksuliikenne, tilinpäätös ja taloussuunnittelu siirtyivät työnä yhtiöön.

Kunnan talouden toteutumista olennaisesti talousarviosuunnitelmaa huonommin voidaan syystäkin katseet ainakin osittain kääntää myös valtion hallinnon suuntaan. Laajakaista kaikille -hanke vähensi merkittävästi Luhangan kunnan ja valtion hallinnon välistä luottamusta. Jatkossa on riskienhallinnallisesti syytä ottaa tämä huomioon päätöksiä tehtäessä.

  2019 2018
Toimintatuotot         923 019,61          913 328,21
Toimintakulut     6 323 009,17      5 873 297,95
Toimintakate –   5 399 989,56 –    4 959 969,74
Toimintakate €/asukas –           7 826,07 –            7 015,52
Verotulot     2 645 942,47      2 451 945,67
Verotulot €/asukas             3 834,70              3 468,10
Valtionosuudet     2 789 202,00      2 958 720,00
Valtionosuudet €/asukas             4 042,32              4 184,89
Vuosikate           57 251,89          462 161,01
Vuosikate €/asukas                   82,97                  653,69
Poistot         247 903,86          227 745,07
Tulos –   1 301 621,97          304 120,02
     
Investoinnit           54 498,56          348 767,63
Investoinnit €/asukas                   78,98                  493,31
Lainakanta     1 959 515,00      2 086 881,00
Lainakanta €/asukas             2 839,88              2 951,74
Lainakannan muutos –      127 366,00 –       147 366,00
Suhteellinen velkaantuneisuus 41 % 46 %
     
Vuosikate/poistot % 23 % 203 %
Kumulatiivinen yli-/alijäämä     1 677 176,35      2 978 798,32
Kumulatiivinen yli-/alijäämä €/asukas             2 430,69              4 213,29
     
asukasluku 690 707
Kuntakonsernin yli-/Alijäämä, €/asukas –         2 032,87                  281,71  
Kuntakonsernin vuosikate           71 382,16          486 591,98
Kunnan tuloveroprosentti 18,5 % 18,5 %
Kuntakonsernin lainakanta, €/asukas           5 602,00              4 681,79  
Kuntakonsernin suhteellinen velkaatuneisuus 60 % 59 %
     
Vieras pääoma     2 575 626,03      2 933 195,28
Saadut ennakot                          –                             –  
Käyttötulot     6 358 164,08      6 323 993,88
Konsernin yli-/alijäämä –   1 402 681,83          199 168,54
Konsernin lainakanta     3 865 380,67      3 310 027,67
Konsernin vieras pääoma     4 818 181,78      4 774 934,18
Konsernin saadut ennakot             4 404,55                           –  
Konsernin käyttötulot     7 984 208,03      8 031 918,02