AjankohtaistaKorona

Luhankalaisten lapsiperheiden ruoka-apu

Koronaviruksesta johtuvasta poikkeusoloista johtuen lisääntyvät lapsiperheiden taloudelliset huolet. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat yksinhuoltajaperheet. Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi perheiden ruokakulut ovat kasvaneet, mikä aiheuttaa isoja ongelmia varsinkin pienituloisissa perheissä. Tilanne on hankala myös perheissä, joissa huoltajat ovat joutuneet lomautetuiksi tai irtisanotuiksi.

Kunta jakaa kaikille luhankalaisille lapsiperheille ruokalahjakortin arvoltaan 70 euroa jokaista vuonna 2004 ja sen jälkeen syntynyttä huollettavaa lasta kohden. Lahjakortti käytetään Luhangan M-Markettiin ja voidaan käyttää kaikkiin elintarvikkeisiin pois lukien makeis- ja alkoholituotteet sekä savuketuotteet. Ruoka-avun määrä kohdistuu lapsien määrään eli myönnetään yksi lahjakortti yhtä lasta kohden. Lapsen huoltajat keskenään päättävät kumpi ruoka-apulahjakortin hakee.

Lahjakortti on voimassa 24.5. asti ja tulee käyttää kerralla. Lahjakortit haetaan hakemuksella ja noudetaan kunnanvirastolta arkisisin 4.-15.5. klo 10-14 tai muuten sopimalla.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja
Tuomo Kärnä
040 551 0134
tuomo.karna@luhanka.fi