AjankohtaistaUutinen

Europarlamenttivaalit 2024 Luhangassa

Europarlamenttivaalit 2024 toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Vaalipäivänä äänestyshuoneistot avataan klo 9.00 ja suljetaan klo 20.00.

Luhangassa on vain yksi äänestysalue, Luhangan äänestysalue, ja siten vaalipäivänä 9.6.2024 on avoinna vain yksi äänestyshuoneisto Luhangan kylätalon yläkerrassa klo 9.00-20.00.

Luhangan äänestysalue, äänestyspaikka:
Luhangan kylätalo, yläkerta
Kotipellontie 1, Luhanka

Kylätalon yläkerta toimii myös ennakkoäänestyspaikkana. Ennakkoon Luhangassa on mahdollista äänestää

29.-31.5.2024 klo 9.00-15.00
3.-4.6.2024 klo 9.00-15.00

Kotiäänestys

Kotiäänestys on europarlamenttivaaleissa mahdollista. Mikäli haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on siitä ilmoitettava viimeistään 28.5.2024 klo 16.00 kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteerille kunnanvirastoon, osoitteeseen

Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka

tai puhelimitse 040 0521 210 / Satu Suoranta.

Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää
kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jolla on kunnan
kanssa omaishoitosopimus.

Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen. Laitosäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään tullessaan äänestämään
ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen.