AjankohtaistaRantaosayleiskaavaUutinen

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavaa täydennetään

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 12.7.-20.8.2021, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavasta.

Kaavasta on pidetty viranomaisten kanssa neuvottelu ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen toukokuussa 2022. Viranomaiset ovat esittäneet neuvottelussa kaava-aineistoon täydennystarpeita Natura-arviointiin ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyen. Nämä täydennykset on tarkoitus tehdä kesän ja syksyn 2022 aikana, jonka jälkeen kaava on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn, arvioilta loppusyksystä 2022.

Jos maanomistajilla on rakentamiseen liittyviä tarpeita ennen kaavan hyväksymistä ja voimaan tuloa, on kunnan mahdollista käsitellä tarpeita poikkeus- ja rakennuslupien kautta mm. seuraavin reunaehdoin:

  • Jos rakentaminen koskee voimassa olevan rantayleiskaavan (hyväksytty 1996, muutokset 2005) mukaista rakennuspaikkaa, eikä kyseiseen alueeseen kohdistu muutoksia vuoden 2021 kaavaehdotusaineiston ja siitä annetun palautteen perusteella, voi kunta ratkaista asian rakennuslupahakemuksen käsittelyllä.
  • Kunnan myöntämä poikkeuslupa tarvitaan kuitenkin esim. seuraavissa tapauksissa:
    • Rakentamisen määrä ylittää voimassa olevan rantayleiskaavan (1996/2005) mukaisen rakennusoikeuden.
    • Rakentaminen sijoittuu Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavaehdotuksen (2021) mukaiselle rakennuspaikalle, joka ei kuitenkaan ole sijainniltaan voimassa olevan kaavan (1996/2005) mukainen.

Pien-Päijänteen kaavaehdotusaineisto (2021) ja voimassa oleva rantaosayleiskaava (1996) muutoksineen (2005) on tarkasteltavissa osoitteessa https://www.luhanka.fi/kaavat-ja-alueet/


Lisätietoa kaavoituksesta ja rakentamisen luvista antaa:

Luhangan kunta
Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä
Puh. 040 551 0134
tuomo.karna@luhanka.fi

Rakennustarkastaja Risto Salonen
Puh. 040 555 8204
risto.salonen@luhanka.fi


FCG Finnish Consulting Group Oy
Timo Leskinen
Puh. 040 508 9680
timo.leskinen@fcg.fi

Heli Jokela
Puh. 044 750 5312
heli.jokela@fcg.fi