IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 23.5.2022

Aika: 23.5.2022 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 83-96
Asia § Otsikko
§ 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 85 Esityslistan hyväksyminen
§ 86 Valvontapäätös LSSAVI/1983/2022
§ 87 Kuntalan torisäännöt
§ 88 Avustushakemus – Luhangan kotiseutuyhdistys ry
§ 89 Lisärahoituspyyntö päätettyihin kuntarahoitusosuuksiin ohjelmakaudelle 2023-2027            
§ 90 Työterveys Laine Oy:n osakekannan myynti
§ 91 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2021
§ 92 Oikaisuvaatimus, kunnanhallituksenpäätös §63/2022– Aki Virtaniemi
§ 93 Tammijärven vesiosuuskunnan edustajien terveiset ja näkemykset Luhangan kunnan alueen vesihuollon tilanteesta.
§ 94 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 95 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 96 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 19.5.2022
Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 30.5.2022 alkaen