AjankohtaistaUutinen

Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset

Viite:


Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Samaan aikaan hyvinvointialueelle siirtyvät järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sopimukset.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (ja Seututerveyskeskus -liikelaitoksen) sopimukset ja Sote-kuntayhtymä / Perusterveydenhuollon liikelaitos Saarikan sopimukset sekä osa Keski-Suomen kuntien sopimuksista.

Siirron myötä sopijapuoleksi tulee Keski-Suomen hyvinvointialue. Myös laskutusyhteystiedot muuttuvat 1.1.2023 (vuodelle 2023 kohdistuvien laskujen osalta): https://hyvaks.fi/sites/default/files/2022-12/Keski-Suomen%20hyvinvointialueen%20ostolaskutiedot%20vuodelle%202023.pdf

Sopijapuolilta tämä siirto / ilmoitus ei vaadi muita, erityisiä toimenpiteitä. Lisätietoja, mm. yhteyshenkilöt, hyvinvointialueen verkkosivuilta www.hyvaks.fi.

Ystävällisin terveisin,
Keski-Suomen hyvinvointialue