Ajankohtaista

Luhangan kunnan ja Visit Jyväskylä Regionin ensimmäinen yhteistyövuosi oli aktiivinen

Luhangan kunta aloitti tämän vuoden alusta monen muun keskisuomalaisen kunnan tavoin matkailuyhteistyön Visit Jyväskylä Regionin kanssa. Tämä yhteistyösopimus jatkuu vuoden 2024 loppuun.

Visit Jyväskylä Region toimii matkailun alueorganisaationa kaikkiaan 18:lle Keski-Suomen 22 kunnasta. Luhangan ja Jyväskylän lisäksi yhdessä toimivat Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Witas-alue (Viitasaari, Kinnula, Kivijärvi ja Pihtipudas) sekä Äänekoski.

Visit Jyväskylä Region -yhteistyön tavoitteena on lisätä koko Keski-Suomen alueen tunnettuutta, edistää alueelle suuntautuvaa matkailua ja kehittää alueen matkailullisia valmiuksia mm. markkinoinnin, media- ja pr-työn, matkailuneuvonnan, yritys- ja sidosryhmäyhteistyön ja valmentamisen keinoin. Tarkoituksena on erityisesti tuoda esiin matkailualueen erottuvuustekijöitä, ominaispiirteitä ja matkailupalveluita.

Joulukuussa 2022 pidettiin Luhangan kunnan ja Visit Jyväskylä Regionin välinen palautekeskustelu yhteistyön sujuvuudesta tämän ensimmäisen vuoden aikana. Yhteistyöhön oltiin molemmin puolin tyytyväisiä, sillä yhteydenpito ja toiminta oli aktiivista.


Kuntakummi matkailun edistäjänä


Kunnan linkkinä Visit Jyväskylä Regionin suuntaan toimii Luhangan oma kuntakummi, matkailun alueneuvoja Miia Björn. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Luhangan lisäksi Joutsa, Jämsä, Muurame ja Toivakka.

Visit Jyväskylä Regionin kuntakummit toimivat kuntiensa yhteyshenkilönä, perehtyvät erityisesti juuri omien kuntiensa matkailusisältöön, pitävät yhteyttä alueen yrityksiin sekä keräävät ja välittävät tietoa. Miia on tehnyt vuoden aikana Luhankaankin toistakymmentä vierailua, ollut yhteydessä kunnan matkailutoimijoihin, antanut heille tarvittaessa vinkkejä, yhdistänyt toimijoita sekä huolehtinut kunnan näkyvyydestä Visit Jyväskylä Regionin kanavissa.

Miia on tutustunut Luhankaan vuoden aikana ja raportoi kunnan vahvuuksiksi realismin, aitouden ja lämminhenkisyyden, luonnon, tapahtumat, kulttuurin sekä historian mm. Peltolan Mäkitupalaismuseoon ja Luhangan kesäkirkkoon liittyen. Vaikka Luhangan väkiluku on pieni, löytyy täältä melko paljon matkailutoimijoita tai potentiaalisia matkailutoimijoiksi ryhtyjiä.

Visit Jyväskylä Region tarjoaa yhteistyökuntiensa toimijoille maksullista näkyvyyttä, mutta myös maksuttomia näkyvyysmahdollisuuksia, kuten Keski-Suomen yhteisen tapahtumakalenterin, tilahakupalvelun, sosiaalisen median nostot sekä www.visitjyvaskyla.fi -sivuston vinkkilistat ja tapahtumakoosteet. Näitä yrittäjien kannattaa tulevinakin vuosina hyödyntää aktiivisesti. Tulevista valmennuksista, tilaisuuksista ja näkyvyysmahdollisuuksista kerrotaan toimintaan mukaan ilmoittautuneille matkailutoimijoille sähköpostiin tulevissa Visit Jyväskylä Regionin uutiskirjeissä.

Jos haluat mukaan toimintaan tai aiheesta herää muuta kysyttävää, toimii Miia Björn Luhangan kuntakummina koko yhteistyöjakson ajan. Hänen yhteystietona löytyvät Visit Jyväskylä Regionin verkkosivuilta.

Kuntakummin yhteyshenkilönä Luhangan kuntaan ja eräänlaisena paikallisoppaana on toiminut viestintäsihteeri Elina Sipilä. Myös Elinaan voi olla yhteydessä mm. Visit Jyväskylä Region -yhteistyöhön tai kunnan tapahtumakalenteriin liittyen sähköpostilla elina.sipila@luhanka.fi.

Kuva: Elina Sipilä