IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 2.1.2022

Aika: 2.1.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 1-11

Asia § Otsikko
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 3 Esityslistan hyväksyminen
§ 4 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksenpäätös §178/2022 Hannu Heinonen
§ 5 Eroilmoitus Luhangan vesihuolto Oy:n hallituksesta – Sakari Halmemies
§ 6 Valtionavustus julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19 epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin kustannuksiin
§ 7 Tuuliharjun hyvinvointiterassi
§ 8 Käyttötalouden toteuma 11/2022
§ 9 Rakennustarkastajan irtisanoutuminen
§ 10 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 11Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 28.12.2022

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 9.1.2023 alkaen