IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 16.1.2023

Aika: maanantaina 16.1.2023 klo 11.00, kahvit 10.30
Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 1 – 7

Asia § Otsikko                                                                                                
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
3 Esityslistan hyväksyminen
4 Eduskuntavaalien äänestyspaikat 2023
5 Eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen
6 Kuulutus äänestyspaikoista
7 Ilmoitusasiat  

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse 4.1.2023 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla 4.1.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 18.1.2023 ja kunnan verkkosivuilla 18.1.2023 alkaen.