IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 11.1.2023

Aika: 11.1.2023 klo 15.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 1–9

Asia § Otsikko                                                                                                
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta                                                                
3 Esityslistan hyväksyminen
4 Päätös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuulemisesta
5 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuuleminen
6 Sidonnaisuusrekisterin päivittäminen
7 Arviointikertomuksen valmistelu
8 Ilmoitusasiat
9 Muut asiat                           

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 4.1.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 12.1.2023 ja kunnan verkkosivuilla 12.1.2023