IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallitus 10.1.2023

Aika: 10.1.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 12-17
Asia § Otsikko
§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 14 Esityslistan hyväksyminen
§ 15 Talousarvioehdotus vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024 ja 2025
§ 16 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 17 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 4.1.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 16.1.2023 alkaen