IlmoitustauluKuulutukset

Tekninen ja ympäristölautakunta kokous 12.1.2023

Aika                                     12.1.2023 klo. 17.00
Paikka                                 Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat

§                    Otsikko                                                                                                                      
1                    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                                        
2                    Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                                                              
3                    Esityslistan hyväksyminen                                                                                             
4                    Teknisen ja ympäristölautakunnan varsinaisten kokousten ajasta ja paikasta päättäminen
5                    Teknisen ja ympäristölautakunnan laskujen hyväksyminen                                              
6                    Teknisen ja ympäristölautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen                                        
7                    Teknisen ja ympäristölautakunnan pöytäkirjojen nähtävilläolo                                          
8                    Teknisen ja ympäristölautakunnan kokouskutsun toimittamistapa                                  
9                    Luhangan jätetaksa                                                                                                    
10                  Poikkeaminen kiinteistölle 435-402-0004-0824                                                           
11                  Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi,                                                                           
12                  Muut asiat                                                                                                                  
13                  Ilmoitusasiat