IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 27.2.2023

Aika: 27.2.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 36-46

Asia § Otsikko
§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 38 Esityslistan hyväksyminen
§ 39 Maanmittaustoimitus, Vesijätön lunastus 2021-668722
§ 40 Maanmittaustoimitus, Vesijätön lunastus 2021-668760
§ 41 Jätevesiputkien poisto
§ 42 Lausuntopyyntö tilapäiseltä valiokunnalta
§ 43 Luhangan vesihuolto Oy:n hallitusvalinnat
§ 44 Eronpyyntö kunnan luottamustehtävistä – Pentti Haverinen
§ 45 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 46 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.2.2023

Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä


Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 7.3.2023 alkaen