IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 4.7.2023

Aika: 4.7.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 117-128

Asia § Otsikko
§ 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 118 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 119 Esityslistan hyväksyminen
§ 120 Hallintosihteerin rekrytointi
§ 121 Ruokapalveluvastaavan rekrytointi
§ 122 Kaavoituskatsaus 2023
§ 123 Äänestysaluejaotuksen muuttaminen Luhangan kunnassa vuodelle 2024 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestötietovirastolle
§ 124 Valitus hallinto-oikeudelle Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston päätöksestä 13.06.2023 § 50 ”Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022”
§ 125 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n välinen sulautuminen
§ 126 Selvitys Luhangan vesihuolto Oy:n tilasta
§ 127 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 128 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 30.6.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 7.7.2023 alkaen