IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 7.11.2022

Aika: 7.11.2022 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 175-181
Asia § Otsikko
§ 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
§ 176 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 177 Esityslistan hyväksyminen
§ 178 Osayleiskaavan käynnistäminen tuulivoimapuistoa varten
§ 179 Jätteen kuljetuksen kilpailutus
§ 180 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 181 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 2.11.2022
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 14.11.2022 alkaen