IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 18.11.2020

Aika: 18.11.2020 klo 17.00
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
Käsiteltävät asiat: 23 – 27

Asia § Otsikko
23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
25 Äänestyslausuma Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n saneerausohjelmaehdotuksesta
26 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
27 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 11.11.2020

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 19.11.2020 ja kunnan verkkosivuilla 19.11.2020 alkaen