IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 22.12.2021

Aika: 22.12.2021 klo 15.00
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka sekä Teams:n välityksellä
Käsiteltävät asiat: 60-63                           

Asia § Otsikko                                                                                                

§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 61 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 62 Talousarvioehdotus vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023 ja 2024

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 16.12.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 30.12.2021 ja kunnan verkkosivuilla 30.12.2021 alkaen