AjankohtaistaIlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 28.10.2020

Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
Käsiteltävät asiat: 15 – 22

Asia § Otsikko
15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
16  § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
17 § Kirkonkylän kirjaston käyttäjäkokemuksen parantaminen
18 § Vanhainkodin muuttaminen tehostetuksi palveluasumisen yksiköksi
19 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
20 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021
21 § Kunnanjohtajan tiedotusasiat
22 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.10.2020

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 2.11.2020 ja kunnan verkkosivuilla 2.11.2020 alkaen