IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 26.10.2020

Aika: 26.10.2020 klo 18.30
Paikka: Luhangan Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 123-133

Asia § Otsikko
123 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
124 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
125 § Esityslistan hyväksyminen
126 § Terveydenhuoltolain mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman hyväksyminen
127 § Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen
128 § Kuntapaikat turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2021
129 § Perusturvajohtajan irtisanoutuminen ja sosiaalipalveluiden järjestämisen vaihtoehdot
130 § Äänestyslausuma Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n saneerausohjelmaehdotuksesta
131 § Käyttötalouden toteuma 1-8 2020
132 § Kunnanhallitukselle saapunut posti
133 § Kunnanjohtajan tiedotusasiat
134 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2020

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 2.11.2020 ja kunnan verkkosivuilla 2.11.2020 alkaen