IlmoitustauluKuulutukset

Sivistyslautakunnan kokous 27.10.2020

Aika 27.10.2020 klo 17.30
Paikka  Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat  § 58 – 65
Asia §
58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
59 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
60 Esityslistan hyväksyminen                          
61 Viranhaltijapäätökset
62 Talousarvioehdotus toimintavuodelle 2021
63 Opetustoimelle saapunut posti
64 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen sivistyslautakunnalle
65 Muut asiat 

 Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 20.10.2020 ja lähetetty kaikille sähköpostitse 20.10.2020.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Luhangan kunnanvirastolla 3.11.2020 ja kunnan verkkosivuilla 3.11.2020 alkaen.