AjankohtaistaIlmoitustauluKuulutuksetRantaosayleiskaava

Kuulutus: Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonnos ja muu valmisteluaineisto

Luhangan Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonnos sekä muu kaavan valmisteluaineisto asetetaan yleisesti nähtäville. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana, joka voimaantullessaan kumoaa alueella laaditut aiemmat yleiskaavat.

Kaavaluonnos ja kaavan muu valmisteluaineisto asetetaan yleisesti nähtäville 19.10.-19.11.2020 väliseksi ajaksi. Asiakirjat pidetään yleisesti nähtävillä:

Luhangan kylätalolla osoitteessa Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
sekä sähköisenä osoitteessa www.luhanka.fi/rantaosayleiskaava

Kuntalaisilla, kaava-alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Luhangan kunta pyytää jättämään osallisten mielipiteet kaavan valmisteluasiakirjoista kuntaan sähköpostilla osoitteeseen luhanka@luhanka.fi tai kirjallisena osoitteeseen Luhangan kunta, Hakulintie 2, 19950 Luhanka. Mielipiteet tulee jättää nähtävilläoloajan kuluessa, viimeistään 19.11.2020

Koronasta johtuen kaavaluonnosvaiheessa ei järjestetä yleisötilaisuutta luonnoksen esittelyä varten. Kysymyksiä liittyen kaavaluonnokseen voi osoittaa kaavoitukseen valmistelijoille. Heidän yhteystietonsa löytyy osoitteesta www.luhanka.fi/rantaosayleiskaava

Luhangan kunta
19.10.2020