IlmoitustauluKuulutukset

Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta talvikausiksi 2020-2022

Luhangan kunta pyytää tarjouksia talvikunnossapidosta seuraavasti:

Talvikunnossapito sisältää kohdealueiden talviaurauksen ja liukkauden torjunnan hiekoittamalla.

Kirkonkylän alue:
Kaavatiet, kunnan kiinteistöjen pihat, yleiset alueet, jäätie kk – Kesäniemi, Rekolankyläntien risteyksen kierrätyspiste.

Tammijärven alue:
Koulun piha-alue, Koulutie, Havukalliontie-Kilpalantie, Nuhlaantie, taloyhtiöiden piha-alueet.

Tilaajalla on oikeus tarpeen vaatiessa lisätä tai poistaa yksittäisiä kohteita urakka-alueilta. Kartat alueista saa pyydettäessä kunnasta.

Tarjoukset pyydetään tuntihinnoin (alv. 0%) ja niissä tulee ilmetä, mitä alueita tarjous koskee.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa talvikunnossapidon hinta € / tunti. Mikäli aurauksella ja hiekoituksella on eri hinnat, tulee nämä ilmoittaa erikseen. Tarjoustuntihinnan tulee sisältää kaikki työt vuorokaudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta sekä. Tarjousten vertailtavuuden vuoksi muita erillislisiä tai muulla tavoin tarjouspyynnöstä poikkeavia tarjouksia ei hyväksytä.  Tarjousten tulee olla sitova talvikausiksi 2020 – 2022.(Syksy 2020-Kevät 2022)

Tarjouksesta tulee selvitä kunnossapitokalusto ja -henkilöstö.

Hiekoitus tapahtuu kunnan hiekoitussepelillä. Auraus- ja hiekoitusurakat voidaan jakaa eri urakoihin, mikäli kunta katsoo sen edullisemmaksi. Aurauksen lumenpoistoraja on 5 cm. Jäätie voidaan ottaa erikseen omaksi urakakseen, mikäli se on kunnalle edullisempaa.

Urakoitsijan on pidettävä päivittäistä kirjanpitoa työtunneistaan eri kohteista ja tarvittaessa esitettävä ne tilaajalle.

Tarjouksen jättäjälle asetettavat vaatimukset:

• Palvelun tuottaja on ennakkoperintärekisterissä ja alv-rekisterissä
• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
• Todistus eläkevakuutusmaksuista
• Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta
• Vastuuvakuutus
• Selvitys työntekijöiden ammattitaidosta
• Allekirjoitettu tarjous

Tarjoukset tulee jättää osoitteella: Luhangan kunta Kunnanhallitus os. Hakulintie 2, 19950 Luhanka tai sähköpostiposti; luhanka@luhanka.fi maanantaina 2.11.2020 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”talvikunnossapitotarjous”.