IlmoitustauluKuulutukset

Kuntavaaleissa 13.6.2021 valittavien valtuutettujen määrä ja ehdokashakemusten jättäminen

Kuntalain 16 § :n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.
Luhangan valtuusto on päättänyt Kvalt 10.10.2016 26 § valtuutettujen määräksi 15.

Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on toimitettava Luhangan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 kello 16.00 mennessä. 9.3. mennessä jätetyt hakemukset ovat edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies muuta niitä 4.5.2021 mennessä. Sama koskee ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta.

Ehdokasasiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Veli Koskinen Luhangan kunnanvirastossa Hakulintie 2, 19950 Luhanka puh. 0400 644126 tiistaina 4.5.2021 klo 9.00-16.00.

Luhangassa 14.4.2021

LUHANGAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA