Ajankohtaista

Luhangan kunnan vuoden 2020 tilinpäätöstiedote

Julkaistu 31.3.2021

Vuonna 2020 Luhangan kunnan talous vahvistui merkittävästi. Kunnan tilikausi sujui odotettua huomattavasti paremmin koronatukien ottaen tuloksesta vain maininnan osan. Vuoden 2020 tilikauden ylijäämä Luhangassa on 653.811,70 euroa

Toiminnan rahoitus toteutui yli suunnitelma-arvion, valtionosuudet 8,9 % ja verotulot 6,4 %. Valtionosuuksista koronatukea oli 160.940 euroa.

Luhangan väkiluku oli tilikauden lopussa 699 ja nousi vuodesta 2019 (+9). Luhanka on edelleen Keski-Suomen harvoja nettomuuttovoittokuntia. Työllisyyden osalta koko vuoden keskiarvo työttömänä olevasta työvoimasta oli 10,8 %

Tilivuonna lainoja lyhennettiin 164.032,00 euroa ja nostettiin 1.100.000 euroa, investoinnit olivat 69.197,39 euroa. Kunnan tuloveroprosentti on edelleen maakunnan alhaisin 18,5 %. Asunto-osakkeita myytiin yksi kappale.

Merkittävin toiminnallinen muutos oli lasten päivähoitopaikkojen yhdistyminen Luhangan koulun yhteyteen ja päätökset Palvelukeskus Tuuliharjun muuttamisesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi sekä kirjaston muuttamisesta kylätalon yhteyteen. Muutoksien seurauksena kahden lastenhoitajan työsuhde päättyi. Koronapandemian takia Luhangassa ei lomautettu henkilöstöä.

Kunnan talouden toteutuminen olennaisesti talousarviosuunnitelmaa paremmin johtui kolmesta isosta erästä. Seututerveyskeskuksen hoitojen tasauslaskusta, joka oli Luhangalle positiivinen 277.676,74 euroa. Puunmyyntituottojen ennalta suuremmasta toteutumasta 274.831,91 euroa ja valtion koronatuesta 160.940 euroa.

20202019
Toimintatuotot1 108 488,73         923 019,61
Toimintakulut5 841 129,94      6 323 009,17
Toimintakate-4 732 641,21–    5 399 989,56
Toimintakate €/asukas-6 770,59–            7 826,07
Verotulot2 650 561,22      2 645 942,47
Verotulot €/asukas3 791,93              3 834,70
Valtionosuudet2 954 473,00      2 789 202,00
Valtionosuudet €/asukas4 226,71              4 042,32
Vuosikate886 589,99            57 251,89
Vuosikate €/asukas1 268,37                    82,97
Poistot232 778,29         247 903,86
Tulos653 811,70–    1 301 621,97
Investoinnit69 197,39            54 498,56
Investoinnit €/asukas98,99                    78,98
Lainakanta2 895 483,00      1 959 515,00
Lainakanta €/asukas4 142,32              2 839,88
Lainakannan muutos935 968,00–        127 366,00
Suhteellinen velkaantuneisuus52 %41 %
Vuosikate/poistot %381 %23 %
Kumulatiivinen yli-/alijäämä2 330 988,05      1 677 176,35
Kumulatiivinen yli-/alijäämä €/asukas3 334,75              2 430,69
asukasluku699690
Kuntakonsernin yli-/Alijäämä, €/asukas 827,69–          2 032,87  
Kuntakonsernin vuosikate921 443,78            71 382,16
Kunnan tuloveroprosentti18,50 %18,5 %
Kuntakonsernin lainakanta, €/asukas7 131,60            5 602,00  
Kuntakonsernin suhteellinen velkaatuneisuus71 %60 %
Vieras pääoma3 511 395,76      2 575 626,03
Saadut ennakot                           –  
Käyttötulot6 713 522,95      6 358 164,08
Konsernin yli-/alijäämä578 554,25–    1 402 681,83
Konsernin lainakanta4 984 988,95      3 865 380,67
Konsernin vieras pääoma5 994 623,34      4 818 181,78
Konsernin saadut ennakot7 009,53              4 404,55
Konsernin käyttötulot8 433 437,84      7 984 208,03