IlmoitustauluKuulutukset

Rakennuslautakunnan kokous 8.4.2021

Aika                                    8.4.2021 klo 16.15

Paikka                                Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat

§                    Otsikko                                                                                                                  

21                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                           

22                  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                                                    

23                  Esityslistan hyväksyminen                                                                                       

24                  Jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2021                               

25                  Muovinkeräyksen järjestäminen                                                                               

26                 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 20365/03.04.04.04.24/2021

27                  Tammijärven talviuimapaikan poistaminen kunnan ylläpitämien

                      uimarantojen listalta                                                                                                 

28                  Muut asiat                                                                                                                 

29                  Ilmoitusasiat                                                                                                                                                     Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus                                                                                        

Ilmoitusmenettely               Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 1.4.2021

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Paikka ja aika Luhangan tekninen toimisto 15.4.2021 ja kunnan verkkosivuilla.