IlmoitustauluKuulutukset

Sivistyslautakunnan kokous 6.4.2021

Aika: 6.4.2021 klo 17.30
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: § 24 – 36

Asia § Otsikko
24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
26 Esityslistan hyväksyminen                          
27 Viranhaltijapäätökset
28 Sivistystoimen hallintokunnan käyttötalouden toteutuma
29 Luhangan koulun iltapäivätoiminta lv 2021-2022
30 Kesäilttis
31 Tammijärven avanto
32 Luhangan opetustoimen uudet todistuspohjat
33 Lukuvuosi 2021-2022 ja tuntikehys
34 Opetustoimelle saapunut posti
35 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi-                                                antaminen sivistyslautakunnalle
36 Muut asiat

Ilmoitusmenettely              
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 29.3.2021 ja lähetetty kaikille postitse 26.3.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 13.4.2021 ja kunnan verkkosivuilla 13.4.2021 alkaen.