IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 30.3.2020

Aika: 30.3.2021 klo 17.00
Paikka: Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 49 – 56
Asia §: Otsikko
49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
51 Esityslistan hyväksyminen
52 Kuntavaalien äänestyspaikat 2021
53 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2020
54 Kunnanhallitukselle saapunut posti
55 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
56 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 26.3.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 6.4.2021 ja kunnan verkkosivuilla 6.4.2021 alkaen