IlmoitustauluKuulutukset

Sivistyslautakunnan kokous 1.12.2020

Aika 1.12.2020 klo 17.30, kahvit klo 17.00
Paikka Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 LUHANKA
Käsiteltävät asiat § 66 – 74 
Asia § Otsikko

66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
68 Esityslistan hyväksyminen                          
69 Viranhaltijapäätökset
70 Sivistystoimen palkinto 2020
71 Luhangan vuoden 2020 liikuntateko
72 Opetustoimelle saapunut posti
73 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen sivistyslautakunnalle
74 Muut asiat    

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 19.11.2020 ja lähetetty kaikille postitse 19.11.2020

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 8.12.2020 ja kunnan verkkosivuilla 8.12.2020 alkaen