IlmoitustauluKuulutukset

Sivistyslautakunnan kokous 16.2.2021

Aika: 16.2.2021 klo 17.30, Vuoden 2020 Liikuntatekopalkinnon juhlistaminen ja täytekakkukahvit klo 17.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: § 15 – 23

Asia § Otsikko
15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
17 Esityslistan hyväksyminen                          
18 Viranhaltijapäätökset
19 Kirjastosta lainattava materiaali ja muut palvelut
20 Sivistystoimen toimintakertomus toimintavuodelta 2020
21 Opetustoimelle saapunut posti
22 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksiantaminen sivistyslautakunnalle
23 Muut asiat

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 8.2.2021 ja lähetetty kaikille postitse 8.2.2021

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 23.2.2021 ja kunnan verkkosivuilla 23.2.2021 alkaen