IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 12.9.2022

Aika: 12.9.2022 klo 15.30
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat  § 58-65

Asia § Otsikko                                                                                                
58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
59 Pöytäkirjantarkastajien valinta                                                                
60 Esityslistan hyväksyminen
61 Talousraportti heinäkuun lopun tilanteen mukaan
62 Tilintarkastuksen väliraportti ja tilintarkastajan kuuleminen
63 Tarkastuslautakunnan lisäselvityspyyntö
64 Ilmoitusasiat
65 Muut asiat

Ilmoitusmenettely 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 8.9.2022
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 13.9.2022 ja kunnan verkkosivuilla 13.9.2022 alkaen