IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 21.6.2022

Aika: 21.6.2022 klo 17.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: § 39–48

Asia § Otsikko                                                                                                

39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
41 Esityslistan hyväksyminen                          
42 Tilinpäätös, toimintakertomus ja toteumavertailu vuodelta 2021
43 Tilintarkastuskertomus
44 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021
45 Esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
46 Tarkastuslautakunnan tietopyyntö
47 Ilmoitusasiat
48 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 17.6.2022
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 22.6.2022 ja kunnan verkkosivuilla 22.6.2022 alkaen