IlmoitustauluKuulutukset

2021 kuntavaalit

Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että 18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa äänestys Luhangan kunnassa tapahtuu seuraavasti:

Äänestyshuoneistot avataan äänestyspäivänä klo 9 ja suljetaan klo 20.

I ÄÄNESTYSALUE

Äänestyspaikka: Luhangan kylätalo
Osoite: Kotipellontie 1, 19950 LUHANKA

II ÄÄNESTYSLAUE

Äänestyspaikka: Tammijärven koulu
Osoite: Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVI

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikka: Luhangan kylätalo
Osoite: Kotipellontie 1, 19950 LUHANKA
7.4.2021 – 9.4.2021 klo 9.00-15.00
12.4.2021 – 13.4.2021 klo 9.00-15.00

Kotiäänestys:

Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jolla on kunnan kanssa omaishoitosopimus.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16.00 kirjallisesti, os. Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA, tai puhelimitse 040 3479 237/Satu Suoranta.

Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään tullessaan äänestämään ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen.

Luhangassa 22.2.2021

LUHANGAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA