IlmoitustauluKuulutukset

Vuoden 2021 kuntavaalit Luhangassa

18.4.2021 toimitettavat kuntavaalit ovat toiset kuntalain (410/2015) 15 §:n mukaiset
vaalit. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.

Luhangan kunnanvaltuuston valitaan 15 valtuutettua ja heille varajäsenet. Hakemus puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 klo 16.00. Asiakirjoja vastaanotetaan kunnanvirastossa 8.-9.3.2021 klo 9.00-16.00.

Luhangassa 22.2.2021

LUHANGAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA