IlmoitustauluKuulutukset

Kuulutus: Aluevaalien 2022 ehdokasasettelu

Kuulutus:

Aluevaalit 2022, valittavien valtuutettujen määrä ja ehdokashakemusten jättäminen Keski-Suomen hyvinvointialueella

Valittavien valtuutettujen määrä

Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustoon 69 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022-31.5.2025. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen aluevaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Ehdokasasettelu

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen kello 16.00.

Puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen 1,25-kertainen määrä eli Keski-Suomen hyvinvointialueella 86.

Ehdokashakemuksen sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten sisällöstä säädetään vaalilain 143 h-143 k §:ssä. Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana muun muassa oikeusministeriön verkkosivuilta www.vaalit.fi.

Aluevaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset kokouksessaan 20.12.2021. Vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä tai oikaistava yllä mainittuja asiakirjoja viimeistään keskiviikkona 22.12.2021 ennen klo 16.00.

Vaalilain 40 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ehdokkaan poistamisesta ja ehdokashakemusten peruutukset vaaliasiamiesten on toimitettava aluevaalilautakunnalle viimeistään torstaina 23.12.2021 ennen kello 12.00.

Ehdokashakemusten jättäminen

Aluevaalilautakunnan puolesta yllä mainitut asiakirjat ottaa vastaan aluevaalilautakunnan 1. sihteeri Pauliina Mäenpää (avustajanaan 2. sihteeri Kia Paasivirta) seuraavasti:

Paikka ja käyntiosoite: Keski-Suomen hyvinvointialue, Aluevaalilautakunnan ja väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoustila, Hoitajantie 1, Rakennus 6 / 8 (Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)

Ajankohdat:

  • torstaina 9.12.2021 kello 12.00-14.00,
  • maanantaina 13.12.2021 kello 9.00-11.00 ja 13.00-16.00 sekä
  • tiistaina 14.12. 2021 kello 10.00-12.00 ja 13.00-15.59.

Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa aluevaalilautakunnan sihteerille viimeistään 8.12.2021 puhelimitse 050 452 4569 tai sähköpostitse: aluevaalilautakunta@hyvaks.fi.

Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa myös postitse osoitteella: Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaalilautakunta, Hoitajantie 1, Rakennus 6 / 8 (KeskiSuomen sairaanhoitopiiri), 40620 Jyväskylä.


Jyväskylässä 8.11.2021

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaalilautakunta