IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 22.11.2021

Aika: Maanantaina 22.11.2021 klo 10.00
Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA
Käsiteltävät asiat § 9 – 15

Asia § Otsikko                                                                                                
9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
11 Esityslistan hyväksyminen                          
12 Aluevaalien 2022 ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen
13 Kuulutus äänestyspaikoista
14 Kotiäänestyksen vaalitoimikunnan valinta
15 Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely               

Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse perjantaina 12.11.2021 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla maanantaina 15.11.2021

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

 Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 24.11.2021 ja kunnan verkkosivuilla 24.11.2021 alkaen.