IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 15.11.2021

Aika: 15.11.2021 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 218-228

Asia § Otsikko
§ 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 219 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 220 Esityslistan hyväksyminen
§ 221 Vaalilautakuntien asettaminen
§ 222 Palvelukeskus Tuuliharjun vaalitoimikunnan asettaminen
§ 223 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeuden asiaan dnro 21389/2021
§ 224 Luhangan vesihuolto Oy:n yhtiökokousedustajan valinta ja evästys yhtiökokoukseen
§ 225 Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminta Luhangassa
§ 226 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 227 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 228 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.11.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 22.11.2021 ja kunnan verkkosivuilla 22.11.2021 alkaen