IlmoitustauluKuulutukset

Lupalautakunta 18.11.2021

Aika                                    18.11.2021 klo. 16.30

Paikka                                Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat

§                    Otsikko                                                                                                                     
15                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                           
16                  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                                                      
17                  Esityslistan hyväksyminen                    
18                  Kunnan rakennusvalvonnan maksut 
19                 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n   mukainen yhteislupa kalliokiviaineksen ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen, Ahti Weijo  
20                  Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen jäteastian tyhjennysvälin
pidentämiseksi Ahvenmäki, Tammelin, Luhanka  
21                  Hallintopakkohakemus / Latamäen tuulivoimala                              
22                  Muut asiat  
23                  Ilmoitusasiat                                                                                                                                                                         
Ilmoitusmenettely               Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
11.11.2021

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan tekninen toimisto 25.11.2021 ja kunnan verkkosivuilla.