IlmoitustauluKuulutukset

Hyvinvointilautakunnan kokous 23.3.2022

Aika: 23.3.2022 klo 17.00 täytekakkukahvit, kokous klo 17.30-

Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVI

Käsiteltävät asiat: § 1-17

Asia §            Otsikko                                                                                                

1                    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2                    Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3                    Esityslistan hyväksyminen

4                    Hyvinvointilautakunnan kokousajankohta ja -tiheys toimintavuonna 2022

5                    Sivistystoimen hallintokunnan laskujen hyväksyjät toimintavuodelle 2022

6                    Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v. 2022

7                    Sivistysjohtajan viranhaltijapäätösten nähtävillä olo

8                    Luhangan koulun työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2022-2023

9                    Luhangan koulun tuntikehys lukuvuodelle 2022-2023

10                  Määräaikaisen, päätoimisen luokanopettajan palkkaaminen ajalle 9.8.2022-31.7.2023 Luhangan kouluun

11                  Luhangan koulun kouluterveyskyselyn tulokset

12                  Luhangan varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma kevät 2022

13                  Lapsiperheiden kotipalvelu

14                  Tiedoksi lautakunnalle SOTE/hyvinvointiasioita

15                  Sivistystoimelle saapunut posti

16                  Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen hyvinvointilautakunnalle

17                  Muut asiat     


Ilmoitusmenettely

Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 15.3.2022 ja lähetetty kaikille 14.3.2022.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Luhangan kunnanvirastolla 30.3.2022 ja kunnan verkkosivuilla 30.3.2022 alkaen.