IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 24.3.2022

Aika: 24.3.2022 klo 17.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 11-20 §

Asia § Otsikko                                                                                                
11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
13 Esityslistan hyväksyminen                          
14 Sidonnaisuusrekisterin täydentäminen
15 Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen hankinta
16 Verohallinnon toimittaman tiedon pyytäminen kunnanhallitukselta
17 Talousraportti vuoden lopun 2021 tilanteen mukaan
18 Väliraportin laatiminen kunnanvaltuustolle
19 Ilmoitusasiat
20 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.3.2022
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 25.3.2022 ja kunnan verkkosivuilla 25.3.2022 alkaen