IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 1.7.2021

Aika: 1.7.2021 klo 15.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 138-147

Asia § Otsikko
§ 138 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§ 139 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 140 Esityslistan hyväksyminen
§ 141 Käyttötalouden toteuma 1-5/2021
§ 142 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavaehdotus
§ 143 Sivistysjohtajan valita
§ 144 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset 1.7.2021
§ 145 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 146 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 147 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 30.6.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 2.7.2021 ja kunnan verkkosivuilla 2.7.2021 alkaen