Uutinen

Kunnanvaltuuston kokous 1.7.2021

Aika: 1.7.2021 klo 14.00
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
Käsiteltävät asiat: 22- 29
Asia § Otsikko
§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 24 Hallintosäännön päivitys
§ 25 Sosiaalityön järjestäminen
§ 26 Virkanimikkeen muutos
§ 27 Lisätalousarvio 2021
§ 28 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 29 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 24.6.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 5.7.2021 ja kunnan verkkosivuilla 5.7.2021 alkaen