IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 21.2.2022

Aika: 21.2.2022 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 24-32
Asia § Otsikko
§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
§ 26 Esityslistan hyväksyminen
§ 27 Luhangan kunnan selvitys Keski-Suomen hyvinvointialueelle
§ 28 Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut 1.1.2022
§ 29 Omaishoidon indeksikorotukset vuodelle 2022
§ 30 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 31 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 32 Muut asiat

Ilmoitusmenettely: Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 17.2.2022
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 22.2.2022 alkaen