IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 28.2.2022

Aika: 28.2.2022 klo 14.00
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
Käsiteltävät asiat: 1-5

Asia § Otsikko
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 3 Luhangan kunnan selvitys Keski-Suomen hyvinvointialueelle
§ 4 Sidonnaisuusrekisteri
§ 5 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.2.2022
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 1.3.2022 ja kunnan verkkosivuilla 1.3.2022 alkaen