IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 24.1.2022

Aika: 24.1.2022 klo 17.00
Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka sekä teams-yhteys
Käsiteltävät asiat 1-14

Asia § Otsikko
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 3 Esityslistan hyväksyminen
§ 4 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset 22.12.2021
§ 5Luhangan kunnan työsuhde-edut
§ 6 Esitys Suur-Päijänteen rantaosayleiskaavan muuttamisesta
§ 7 Lausuntopyyntö yksityistietoimitus Tnro 2021-681716
§ 8 Hakemus maksettujen maksujen takaisin maksusta
§ 9 Luhangan kunnan osallistuminen Sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuuden kehittämisen erillishakuun
§ 10 Viestintäsihteerin toimi ja määräaikaisen työsuhteen jatkaminen
§ 11 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös malminetsintäluvasta – Mawson Oy
§ 12 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 13 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 14 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 20.1.2022
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 31.1.2022 alkaen