AjankohtaistaEsi- ja perusopetus

Ilmoittautuminen Luhangan kunnan esiopetukseen ja kouluun lukuvuodelle 2022-2023

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain mukaisesti jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetukseen ja kouluun ilmoittaudutaan ajalla 20.1.2022-31.1.2022. Ilmoittautuminen esiopetukseen ja kouluun tapahtuu erillisellä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeita on saatavilla Luhangan koululla ja Tammijärven ryhmäperhepäivähoitokodissa.  Syksyllä 2022 esiopetuksen aloittaville esiopetuspäätökset tehdään kevään 2022 aikana.

Elokuussa 2022 esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki vuonna 2016 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2017 syntyneet. Lisäksi esiopetus koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perhe voi hakea lapselle esiopetuspaikkaa Luhangan koulun 0-luokalta.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan paikkaa esiopetushaun yhteydessä Luhangan ryhmäperhepäiväkodista, osoite Tammijärventie 316, 19910 Tammijärvi. Uusien hakijoiden tulee toimittaa tulotiedot viimeistään 3. syyskuuta mennessä varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten.


Lisätiedot:

Tiina Koivuniemi
vt. sivistysjohtaja

Luhangan koulu
Tammijärventie 316
19910 TAMMIJÄRVI

p. 040-3479217